Nyheter

Start
Sök
Innehåll
CV
PK lab

Kommer att uppdateras inom kort.....

 2002

Juni Teknisk revision av Utvecklingsprojekt

Maj  Verksamhets och affärsanalyser av börsnoterade företag

15 Januari 
En förstudie av FreeBSD samt C kompilator GNUc och GNU++ startar. Editor EMACS. Denna görs för Mikrodatas räkning.

10 Januari 
Arbete med utredning av störmoder påbörjad på Microdata

 

 2001

15 Oktober
Internt projekt "Nätverksprogrammering med Java" startar.

1 Juni 
PK System är  SUA godkänd enligt FMV:s krav för Projekt Östen.
Klassningsgrad  3

1 April
Arbete med att utreda stör funktioner för telekrigssystem Östen fortsätter på SAAB Avionics i Kista.

1 April 
Denna hemsida öppnas

 

 

 

Start ] Sök ] Innehåll ] CV ] PK lab ]